Kontakt:

Obecný úrad
Obec Nemešany, č. 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.nemesany.ocu.sk
obec.nemesany@steelnet.sk
ocu.nemesany@steelnet.sk

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK7256000000003440443001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Foto: Posedenie pri guláši (areál MŠ) | Posedenie_pri_guláši

12.11.2011
Úvodná výzva k projektu SAFARI LEVa v časti Úradná tabuľa

8. ročník Krojová zábava január 2018

Vianočný koncert 2017

Ukončenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Nemešany

Október mesiac úcty k starším 22.10.2017

Ako sa realizuje projekt pozemkové úpravy

Vitajte v obci Nemešany

7. ročník Krojová zábava 2017

Ľadové ihrisko 2016

Vianočné posolstvo 2016

Spišský salaš 2016

Morena 2016

Krojová zábava 6. ročník

Október mesiac úcty k starším

Oceňujeme našich občanov, ktorí si vedia pekne upraviť predzáhra

Od Kataríny do Vianoc

Foto: Ako deti potešili starých rodičov 2015

Nová webstránka materskej školy
ms-nemesany.wz.sk
Zmena emailovej adresy obce!
Nové mailové adresy: starostka obce: obec.nemesany@steelnet.sk; pracovníčka obecného úradu: ocu.nemesany@steelnet.sk
email materská škola
ms.nemesany@gmail.com
Foto: 3. ročník krojovanej zábavy v obci 2014

Územné plány: Návrh "Územného plánu obce Nemešany - Zmeny a doplnky 01"
Pre zobrazenie návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce kliknite na položku Územné plány v menu v ľavej časti obrazovky
Foto: Kde bolo tam bolo - Projekt spolupráce pre MAS LEV

Foto: Karneval

Foto: Krojovaná zábava

Foto: Silvester 2012

Foto: Živý Betlehem

Foto: Deň úcty k starším - október 2012

Územné plány: Schválený územný plán obce
Pre zobrazenie územného plánu obce kliknite na položku Územné plány v menu v ľavej časti obrazovky.
Foto: Krojovaná zábava - február 2012

Foto: Karneval - január 2012

Foto: Silvester - december 2011

Foto: Deň úcty k starším - október 2011

Foto: Oprava ciest - september 2011

Foto: Obecný guláš - august 2011

Foto: Ako sa odprezentovala obec na AGROKOMPLEXE 2011

Foto: Zrekonštruovaná materská škola

Foto: Vystúpenie ratolestí v MŠ

Foto: Posedenie pri guláši (areál MŠ)

Foto: Výlet našich najmenších

Aktualizované údaje v sekcii Podnikatelia v obci

Foto: Šikovné ruky našich žien

Foto: Remeselný dom