Kontakt:

Obecný úrad
Obec Nemešany, č. 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.nemesany.ocu.sk
obec.nemesany@steelnet.sk
ocu.nemesany@steelnet.sk

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK7256000000003440443001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.nemesany.ocu.sk spravuje Obec Nemešany a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Nemešany, č. 62
053 02 p. Spišský Hrhov
IČO: 00 329 401

Všeobecné informácie: ocu.nemesany@steelnet.sk
Podateľňa: ocu.nemesany@steelnet.sk
Starosta: Mária Gallovičová,  obec.nemesany@steelnet.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocu.nemesany@steelnet.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00
nestránkový
9:00 - 12:00
nestránkový
8:00 - 12:00
12:30 - 15:30
deň
12:30 - 16:00
deň
-

Kompetencie:
Obec Nemešany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Nemešany je zriadený v budove Mestského úradu v Levoči.

 

Technický prevádzkovateľ:

webex s.r.o

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk