Kontakt:

Obecný úrad
Obec Nemešany, č. 62
053 02 p. Spišský Hrhov

053 / 454 12 07

mobil: 0911 461 223


www.nemesany.ocu.sk
obec.nemesany@steelnet.sk
ocu.nemesany@steelnet.sk

IČO: 00 329 401

DIČ: 2020727709


Prima banka  Slovensko, a.s.
Č. ú. 3440443001/5600

IBAN: SK7256000000003440443001

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná Tabuľa

 1. ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Nemešany
  Zverejnené 28.09.2018
 2. ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Nemešanoch
  Zverejnené dňa 28.09.2018
 3. SAFARI LEVa
  Kultúrno-spoločenská udalosť pri príležitosti spustenia programu realizácie stratégie a pilotného projektu Predstavia sa Vám obce a členovia z územia MAS
 4. Oznámenie k Záverečnému stanovisku z posúdenia strategiského dokumentu POH Prešovského kraja na roky 2016 -2020
  Zverejnené 20.09.2018
 5. Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020
  Zverejnené dňa 20.09.2018
 6. plagát o správnom triedení – papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny
  Len vďaka obyvateľom sa môže množstvo vyseparovaného odpadu zvyšovať.
 7. Zverejnenie mena, priezviska, sídla, telefónneho čísla a e-mailovej adresy zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018
 8. Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 -2022
 10. Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva
 11. Oznámenie o počte obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
 12. Voľby do orgánov samosprávy obcí
  Informácie pre voliča
 13. Čas rozkladu obalu v prírode
 14. Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov
 15. Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába
 16. Základné pravidlá triedenia
 17. Úvodná výzva k projektu SAFARI LEVa
 18. Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2018
 19. Kalendár zberu biologicky rozložiteľného odpadu 2018
 20. Projekt pozemkových úprav v k. ú. Nemesany
 21. Článok Zošliapavanie odpadu
 22. Obrázok Zošliapavanie odpadu