Nemešanyhttp://www.nemesany.ocu.sk/sk/Wed, 24 Oct 2018 04:52:46 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Úvodná výzva k projektu SAFARI LEVa v časti Úradná tabuľa ]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---81-vodna-vyzva-k-projektu-safari-leva-v-casti-radna-tabula-----------Thu, 22 Mar 2018 14:25:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---81-vodna-vyzva-k-projektu-safari-leva-v-casti-radna-tabula-----------<![CDATA[8. ročník Krojová zábava január 2018]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---79-8-rocnik-krojova-zabava-januar-2018Wed, 21 Feb 2018 16:04:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---79-8-rocnik-krojova-zabava-januar-2018<![CDATA[Vianočný koncert 2017]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---77-vianocny-koncert-2017Wed, 21 Feb 2018 16:03:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---77-vianocny-koncert-2017<![CDATA[Ukončenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Nemešany]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---78-ukoncenie-projektu-pozemkovych-uprav-v-ku-nemesanyWed, 21 Feb 2018 16:03:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---78-ukoncenie-projektu-pozemkovych-uprav-v-ku-nemesany<![CDATA[Október mesiac úcty k starším 22.10.2017]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---75-oktober-mesiac-ucty-k-starsim-22102017Thu, 16 Nov 2017 19:39:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---75-oktober-mesiac-ucty-k-starsim-22102017<![CDATA[Ako sa realizuje projekt pozemkové úpravy]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---74-ako-sa-realizuje-projekt-pozemkove-upravyFri, 25 Aug 2017 17:47:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---74-ako-sa-realizuje-projekt-pozemkove-upravy<![CDATA[Vitajte v obci Nemešany]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---73-vitajte-v-obci-nemesanyMon, 17 Jul 2017 11:59:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---73-vitajte-v-obci-nemesany<![CDATA[7. ročník Krojová zábava 2017]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---70-7-rocnik-krojova-zabava-2017Mon, 27 Feb 2017 20:53:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---70-7-rocnik-krojova-zabava-2017<![CDATA[Ľadové ihrisko 2016]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---67-ladove-ihrisko-2016Thu, 26 Jan 2017 10:45:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---67-ladove-ihrisko-2016<![CDATA[Vianočné posolstvo 2016]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---66-vianocne-posolstvo-2016Thu, 26 Jan 2017 10:45:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---66-vianocne-posolstvo-2016<![CDATA[Spišský salaš 2016]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---65-spissky-salas-2016Thu, 26 Jan 2017 10:44:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---65-spissky-salas-2016<![CDATA[Morena 2016]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---64-morena-2016Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---64-morena-2016<![CDATA[Krojová zábava 6. ročník]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---62-krojova-zabava-6-rocnikThu, 26 Jan 2017 09:51:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---62-krojova-zabava-6-rocnik<![CDATA[Október mesiac úcty k starším]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---61-oktober-mesiac-ucty-k-starsimMon, 24 Oct 2016 20:46:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---61-oktober-mesiac-ucty-k-starsim<![CDATA[Oceňujeme našich občanov, ktorí si vedia pekne upraviť predzáhra]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---60-ocenujeme-nasich-obcanov-ktori-si-vedia-pekne-upravit-predzahraSat, 08 Oct 2016 10:23:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---60-ocenujeme-nasich-obcanov-ktori-si-vedia-pekne-upravit-predzahra<![CDATA[Od Kataríny do Vianoc]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---54-od-katariny-do-vianocFri, 22 Jan 2016 13:27:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---54-od-katariny-do-vianoc<![CDATA[Foto: Ako deti potešili starých rodičov 2015]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---33-foto-ako-deti-potesili-starych-rodicov-2015Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---33-foto-ako-deti-potesili-starych-rodicov-2015<![CDATA[Nová webstránka materskej školy]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---32-nova-webstranka-materskej-skolyWed, 01 Oct 2014 19:24:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---32-nova-webstranka-materskej-skoly<![CDATA[Zmena emailovej adresy obce!]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---31-zmena-emailovej-adresy-obceThu, 04 Sep 2014 18:22:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---31-zmena-emailovej-adresy-obce<![CDATA[email materská škola]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---30-email-materska-skolaTue, 22 Jul 2014 08:16:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---30-email-materska-skola<![CDATA[Foto: 3. ročník krojovanej zábavy v obci 2014]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---29-foto-3-rocnik-krojovanej-zabavy-v-obci-2014Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---29-foto-3-rocnik-krojovanej-zabavy-v-obci-2014<![CDATA[Územné plány: Návrh "Územného plánu obce Nemešany - Zmeny a doplnky 01" ]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---25-zemne-plany-navrh-zemneho-planu-obce-nemesany---zmeny-a-doplnky-01-Tue, 06 Aug 2013 18:00:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---25-zemne-plany-navrh-zemneho-planu-obce-nemesany---zmeny-a-doplnky-01-<![CDATA[Foto: Kde bolo tam bolo - Projekt spolupráce pre MAS LEV]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---23-foto-kde-bolo-tam-bolo---projekt-spoluprace-pre-mas-levWed, 17 Apr 2013 22:46:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---23-foto-kde-bolo-tam-bolo---projekt-spoluprace-pre-mas-lev<![CDATA[Foto: Karneval]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---22-foto-karnevalWed, 17 Apr 2013 22:39:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---22-foto-karneval<![CDATA[Foto: Krojovaná zábava]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---21-foto-krojovana-zabavaWed, 17 Apr 2013 22:35:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---21-foto-krojovana-zabava<![CDATA[Foto: Silvester 2012]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---20-foto-silvester-2012Wed, 17 Apr 2013 22:27:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---20-foto-silvester-2012<![CDATA[Foto: Živý Betlehem]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---19-foto-zivy-betlehemWed, 17 Apr 2013 22:11:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---19-foto-zivy-betlehem<![CDATA[Foto: Deň úcty k starším - október 2012]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---18-foto-den-ucty-k-starsim---oktober-2012Mon, 17 Dec 2012 15:50:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---18-foto-den-ucty-k-starsim---oktober-2012<![CDATA[Územné plány: Schválený územný plán obce]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---17-zemne-plany-schvaleny-uzemny-plan-obceSun, 12 Aug 2012 15:46:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---17-zemne-plany-schvaleny-uzemny-plan-obce<![CDATA[Foto: Krojovaná zábava - február 2012]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---16-foto-krojovana-zabava---februar-2012Sun, 04 Mar 2012 15:24:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---16-foto-krojovana-zabava---februar-2012<![CDATA[Foto: Karneval - január 2012]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---15-foto-karneval---januar-2012Sun, 04 Mar 2012 15:23:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---15-foto-karneval---januar-2012<![CDATA[Foto: Silvester - december 2011]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---14-foto-silvester---december-2011Sun, 04 Mar 2012 15:22:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---14-foto-silvester---december-2011<![CDATA[Foto: Deň úcty k starším - október 2011]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---13-foto-den-ucty-k-starsim---oktober-2011Sun, 04 Mar 2012 15:21:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---13-foto-den-ucty-k-starsim---oktober-2011<![CDATA[Foto: Oprava ciest - september 2011]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---12-foto-oprava-ciest---september-2011Sun, 04 Mar 2012 15:20:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---12-foto-oprava-ciest---september-2011<![CDATA[Foto: Obecný guláš - august 2011]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---11-foto-obecny-gulas---august-2011Sun, 04 Mar 2012 15:17:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---11-foto-obecny-gulas---august-2011<![CDATA[Foto: Ako sa odprezentovala obec na AGROKOMPLEXE 2011]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---4-foto-ako-sa-odprezentovala-obec-na-agrokomplexe-2011Sat, 12 Nov 2011 15:04:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---4-foto-ako-sa-odprezentovala-obec-na-agrokomplexe-2011<![CDATA[Foto: Zrekonštruovaná materská škola]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---5-foto-zrekonstruovana-materska-skolaSat, 12 Nov 2011 15:07:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---5-foto-zrekonstruovana-materska-skola<![CDATA[Foto: Vystúpenie ratolestí v MŠ]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---8-foto-vystupenie-ratolesti-v-msSat, 12 Nov 2011 15:16:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---8-foto-vystupenie-ratolesti-v-ms<![CDATA[Foto: Posedenie pri guláši (areál MŠ)]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---7-foto-posedenie-pri-gulasi-areal-msSat, 12 Nov 2011 15:14:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---7-foto-posedenie-pri-gulasi-areal-ms<![CDATA[Foto: Výlet našich najmenších]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---6-foto-vylet-nasich-najmensichSat, 12 Nov 2011 15:10:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---6-foto-vylet-nasich-najmensich<![CDATA[Aktualizované údaje v sekcii Podnikatelia v obci]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---3-aktualizovane-udaje-v-sekcii-podnikatelia-v-obciSat, 12 Nov 2011 12:27:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---3-aktualizovane-udaje-v-sekcii-podnikatelia-v-obci<![CDATA[Foto: Šikovné ruky našich žien]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---2-foto-sikovne-ruky-nasich-zienMon, 18 Apr 2011 17:20:00 +0200http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---2-foto-sikovne-ruky-nasich-zien<![CDATA[Foto: Remeselný dom]]>http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---1-foto-remeselny-domSun, 20 Feb 2011 11:13:00 +0100http://www.nemesany.ocu.sk/sk//---1-foto-remeselny-dom